Naučni skupovi i konferencije

- Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije, u organizaciji CANU i Univerziteta Donja Gorica, 29. jun 2017. godine;

- Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori, u organizaciji Centra mladih naučnika CANU, 22. septembar 2017. godine. Program Skupa

- Osma međunarodna konferencija  Optimizacija i primjene (Optimization and Applications – OPTIMA 2017), Petrovac,  2 – 9. oktobar  2017. godine, Crnogorska akademija  nauka i umjetnosti u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Računskim centrom Ruske akademije nauka i Univerzitetom Evore iz Portugalije.

- Međunarodna naučna konferencija Evropa, Balkan i Crna Gora, 5. oktobar 2017. godine, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) u saradnji sa Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. Program Konferencije

- Međunarodna konferencija Globalizam naspram nacionalizma / International Conference Globalism vs Nationalism, 2 - 3. novembar 2017. godine, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), u saradnji sa Svjetskom akademijom umjetnosti i nauka (WAAS), Evropskom akademijom nauka i umjetnosti (EASA) i Globalnim okruglim stolom (GRT). Program Konferencije

- Bioetički izazov i nove tehnologije u biomedicini, u organizaciji CANU i Medicinskog fakulteta UCG, 17. novembar 2017. godine;

Prva međunarodna konferencija o vrancu i drugim crnogorskim  autohtonim sortama vinove loze, 20 – 22. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji kompanije „13. jul – Plantaže“, u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti, Ministarstvom nauke i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. 

- Književnost i filozofija- intertekstualne veze, Centar mladih naučnika CANU, 22. novembar 2017. godine;

Novi trendovi u obradi signala sa primjenama, u organizaciji Odbora za informaciono-komunikacione tehnologije CANU, 11. jun 2018. godine

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En