Naučni Forum u organizaciji Ministarstva nauke i ICTP-a u Trstu

Obavještavamo da Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Međunarodnim centrom za teorijsku fiziku Abdus Salam u Trstu – ICTP, organizuje Forum o novim međunarodnim istraživačkim objektima u Jugoistočnoj Evropi  (Forum on New International Research Facilities in South East Europe), na kojem će biti predstavljeni finalni rezultati idejnih rješenja za obje opcije međunarodnog Instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope. Forum će se održati 25. i 26. januara 2018. godine u ICTP-u u Trstu.

Poster Foruma.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En