Akademik Branislav Ostojić održao predavanje na Tribini ,,Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888-2018.“

U okviru Tribine ,,Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru  1888‒2018“, danas je u CANU akademik Branislav Ostojić održao predavanje pod nazivom ,,Jezička struktura Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru Valtazara Bogišića s posebnim osvrtom na njegovu leksičku i tvorbenu semantiku”.

Predavača je predstavio prof. dr Zoran Rašović, vanredni član CANU, sekretar Odjeljenja društvenih nauka.

 

Akademik Ostojić je u svom predavanju dao odgovor na dva osnovna pitanja: (1) Koje su osnovne karakteristike jezičke strukture OIZ-a? i (2)  Koja je dijalekatska osnovica teksta, odnosno  jezička osnovica OIZ-a?

 

Radi boljeg upoznavanja funkcionalno-stilskog raslojavanja književnojezičkog izraza u Crnoj Gori i za bolje poznavanje zakonodavno-pravnog jezičkog podsistema, posebnu pažnju posvetio je sintaksičko-stilskim, leksičko-semantičkim i tvorbeno-leksičkim odnosima Opšteg imovinskog zakonika, odnosno funkcionalno-stilskim sredstvima iskazivanja zakonodavno-pravnih sadržaja.

 

Današnjim predavanjem akademika Ostojića završen je ciklus predavanja u okviru Tribine ,,Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru  1888‒2018“, koju je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala povodom obilježavanja jubileja „130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru”.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En