Delegacija CANU posjetila Njemačku nacionalnu akademiju nauka Leopoldina

Delegacija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u sastavu: akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU, akademik Ljubiša Stanković, potpredsjednik i akademik Dragan Radonjić, generalni sekretar, boravila je danas u zvaničnoj posjeti Njemačkoj nacionalnoj akademiji nauka L e o p o l d i n a. Delegaciju je u sjedištu Leopoldine u Haleu primio prof. Jörg Hacker, predsjednik Leopoldine sa saradnicima. Tom prilikom, sagovornici su razmijenili mišljenja o temama od zajedničkog interesa za dvije akademije, posebno učešće na godišnjim zajedničkim konferencijama nauke u okviru Procesa za Zapadni Balkan / Berlinskog procesa (Joint Science Conference – Western Balkans Process / Berlin Process), čiji je inicijator i pokrovitelj Leopoldina. Takođe, razmotrene su mogućnosti razvijanja novih vidova naučne saradnje i, u tom smislu, predložene zajedničke inicijative koje će obje akademije podržati u svom daljem radu.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En