Naučna tribina “Prelomi zgloba kuka – dijagnostika klinička slika i liječenje “

Profesor dr Žarko Dašić, redovni profesor  Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i primarijus na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore, održao je danas predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: ,, Prelomi kuka – dijagnostika, klinička slika i liječenje". Predavača je predstavio prof. dr Goran Nikolić, član Akademije, predsjednik Odbora za medicinska istraživanja CANU.

Prelomi kuka predstavljaju jednu od najčešćih povreda kod starijih osoba (preko 65 god.), ali to ne znači da se ovi prelomi ne dešavaju i kod mlađe populacije. Naime, kod mlađih prelomi nastaju dejstvom sile jakog intenziteta i znatno su ređi,  dok  kod starijih osoba zbog osteoporoze i sile slabijeg intenziteta znatno su češći. Statistički gledano jedan su od najčešćih uzroka morbiditeta i mortaliteta kod starijih osoba. Tačnije, više od 4%  povrijeđenih umre tokom inicijalne hospitalizacije, dok 10 – 35 % umire u toku prve godine od preloma. Prelom kuka inicira postojanje hroničnih bolesti starijih osoba, a samim tim i brojnih komplikacija koje dovode do umanjenja funkcije koštano – zglobnog sistema, te do popuštanja drugih organa što najčešće rezultira smrtnim ishodom, istakao je prof dr Dašić.

Imajući u vidu da je prelom kuka ne samo medicinski nego i socio-ekonomski problem čine se veliki napori u preventivi i liječenju ovih preloma.

Prevencija se odnosi na liječenje osteoporoze i nošenje zaštitnih sredstava (Hip protector system), a kurativno, uvođenjem novih hiruških i savremenih tehnika liječenja. Na ovaj način znatno je smanjen procenat komplikacija i postignut  bolji, krajnji i funkcionalni rezultat, zaključio je prof. dr Dašić.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En