Održan okrugli sto „Apsolutno vs. relativno siromaštvo - važnost i metodološki aspekti”

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica i Monstat organizovali su okrugli sto  „Apsolutno vs. relativno siromaštvo ‒ važnost i metodološki aspekti”. Uvodno izlaganje podnio je prof. dr Veselin Vukotić, vanredni član CANU, predsjednik Odbora za ekonomske nauke i Odbora za demografiju i antropologiju.

 

 Na okruglom stolu učestvovali su:

Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Vlada Crne Gore: Siromaštvo i socijalna politika;

Akademik Milica Kostić, CANU: Metodološki koncepti mjerenja siromaštva;

Dr Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku: Mjerenja siromaštva u Crnoj Gori;

Osama Makawi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru (tbc): Značaj podataka o siromaštvu djece i uloga MICS istraživanja;

Viktors Veretjanovs, Zavod za statistiku Letonije, direktor Odjeljenja za dohodak i uslove života: Metodološki izazovi u prikupljanju, obradi i objavljivanju SILC istraživanja (iskustvo Letonije);

Vesna Lipavić, Zavod za statisitku Hrvatske, direktorica Sektora društvenih statistika: Iskustva Hrvatske u prelasku sa apsolutne na relativnu liniju siromaštva – rezultati istraživanja;

Tijana Čomić, ekspert socijalnih statistika: Apolutno vs. relativno siromaštvo razlike i preporuke za države Zapadnog Balkana;

Dr Maja Drakić-Grgur, predsjednica Centra mladih naučnika CANU: Međuzavisnost ekonomskog razvoja i socijalnog stanja;

Mr Vojin Golubović, Institut za strateške studije i projekcije: Socijalna komponenta u modelima rasta.

Nakon završenih izlaganja uslijedila je diskusija i zatvaranje okruglog stola.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En