Vino „Baldo“ u čast jubileja „130 godina od proglašenja OIZ-a za Knjaževinu Crnu Goru”

U obilježavanje značajnog jubileja “130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru (1888. god.)”, čiji je autor ugledni pravnik i ministar pravde Knjaževine Crne Gore Valtazar Baldo Bogišić, uključila se i kompanija “13. jul – Plantaže” a.d. Na osnovu Sporazuma o saradnji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i kompanije „13. jul – Plantaže“, ova renomirana kompanija je prihvatila predlog Akademije da u čast jubileja proizvede vrhunsko bijelo vino pod imenom „Baldo“.

U Akademiji je 22.oktobra 2018. upriličena degustacija i izvršen odabir vina “Baldo” koje će se proizvesti u ograničenom tiražu i prezentovati prilikom promocije publikacija izdatih u okviru ovog jubileja u decembru ove godine u Akademiji.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En