Promocije knjiga i prezentacije

Zbornik radova sa naučnog skupa Danilo Kiš – osamdeset godina od rođenja (1935-2015), 22. februar 2017. godine;
Akademik Radomir V. Ivanović: Njegoš. Njegošologija. Njegošolozi, 18. septembar 2017. godine;
Robert Whallon,  Crvena Stijena in Cultural and Ecological Context, 14. novembar 2017. godine;
Prof. dr Slavica Perović, Pojmovna metafora kulturno srodnih pojmova, 16. novembar 2017. godine;
Prof. dr Vesna Kilibarda i doc. dr Jelena Knežević: Njegoševa biblioteka i Dobrilo Aranitović, Selektivna bibliografija o Gorskom vijencu (1847-2016), (zajednička promocija), 5. decembar 2017. godine;
Besjede o Njegošu, zbornik predavanja sa Tribine Petar II Petrović Njegoš, 21. decembar 2017. godine.

Atlas zemljišta Crne Gore, 20. jun 2018. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En