Dragan Karadžić

Rođen je 9. aprila 1950. godine u Petnjici kod Šavnika.
Diplomirao na Pedagoškoj akademiji (likovni smjer) u Nikšiću, 1974. godine.
Fakultet likovnih umetnosti (slikarski odsjek) završio u Beogradu u klasi profesora Radenka Miševića 1978. godine, kod koga je i magistrirao 1980. godine. Kao stipendista Francuske, završio specijalizaciju na Academie des Beaux-Arts u Parizu kod profesora Žaka Jankela, 1981–1982. godine.

Bio je na studijskim boravcima u: Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Španiji, Grčkoj i SAD.
Pri Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Srbije radio je na konzervaciji fresaka u Staroj Pavlici, Karanu i Arilju od 1977. do 1981. godine. Od 1977. godine je član ULUCG-a, a 1983–1987. godine radio je kao sekretar ULUCG-a. Od 1986. do 1990. godine radio je kao predavač na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za likovno vaspitanje, predmet Slikarstvo), a od 1990. godine radi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju kao docent, zatim kao vanredni profesor, a od 2002. godine redovni je profesor Univerziteta. Od 1990. do 1994. godine bio je prodekan, a od 1994. do 1996. godine dekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.

Za redovnog profesora (slikarska klasa) na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju izabran je 2002. godine
Samostalno je izlagao na 53 izložbe u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Sarajevu, Novoj Gorici, Kragujevcu, Čačku, Podgorici, Nikšiću, Budvi, Skoplju, Parizu i Hamiltonu.
Kolektivno je izlagao na više od 300 izložbi u većini jugoslovenskih centara, kao i na izložbama saveznog i republičkog karaktera, ili selektiranim izložbama u Parizu, Beču, Briselu, Štutgartu, Manhajmu, Oslu, Nikoziji, Bukureštu, Košicama, Malti, Giterslou, Kairu, Tokiju, Hamburgu, Rimu, Bariju, Sofiji, Pekingu, Vašingtonu, Moskvi, Kelnu, Beču, Gracu, Lincu, Odesi, Lavovu, Insbruku…
Dobitnik je 22 nagrade za slikarstvo na salonima i reprezentativnim izložbama u Jugoslaviji i Crnoj Gori.

Slike, crteži i akvareli nalaze se u više muzeja, galerija i institucija u bivšoj Jugoslaviji, kao i u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Za umjetnički rad dobio je monogobrojne nagrade i priznanja: Trinaestojulska nagrada (1995), Nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda” na tradicionalnoj izložbi ULUCG-a (1997. i 1999), Povelja istaknutim kulturnim stvaraocima (2010).

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog 12. decembra 2003. godine.

Živi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En