Goran Nikolić

Prof. dr Goran Nikolić je rođen 21. septembra 1951. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je 1976. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz radiologije položio je 1981. godine.

Magistrirao je juna 1985. godine, a doktorsku disertaciju “Lečenje valularne stenoze arterije pulmonalis metodom balon komisurotomije” odbranio je aprila 1989. godine. U Vojnomedicinskoj akademiji.

U zvanje asistenta na predmetu Radiologija biran je 1982–1990. U zvanje docenta na VMA za predmet radiologija biran je juna 1990. godine, u zvanje vanrednog profesora novembra 1995. godine. Na Univerzitetu Crne Gore izabran je za redovnog profesora, za predmet radiologija, jula 2001. godine. Za vanrednog člana CANU biran je 2008. godine.

Na specijalizaciji je boravio u Americi, Holandiji, Njemačkoj i Italiji. Uže polje profesionalne aktivnosti je invazivna dijagnostika kardiovaskularnih oboljenja i perkutane intervencije na srcu i krvnim sudovima. Među prvima je počeo uvođenje ove alternative hirurškim zahvatima na srcu i krvnim sudovima na Balkanu. Bio je organizator poslijediplomske nastave radiologije na VMA. U Crnoj Gori učestvuje u redovnoj nastavi radiologije na Medicinskom fakultetu. Predaje na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu. Od 2004. do 2007. godine bio je prodekan za nauku na Medicinskom fakultetu.

Objavio je 172 rada u zemlji i inostranstvu, od toga 11 monografija i udžbenika. Udžbenik Radiologija srca objavio je 1994, koji se i danas koristi kao specijalistički udžbenik radiologije u zapadnobalkanskim zemljama.2015. godine objavio je univerzitetski uđbenik “radiologija za studente medicine”.  Najznačajniji radovi su: Embolisation of the iliac artery by gunshot bullet, Uncommon complication of translumbar aortography, Percutaneus transluminal pulmonary valvuloplasty, IVUS in estimation of coronary stenosis, Modern concepts in radiology examination of ishemic heart disease, Spleen embolization for the treatment of variceal bleeding and splenomegaly in patients with portal hypertension.

Bio je mentor za jedanaest magistarskih radova i šest doktorskih disertacija.

Bio je član Uređivačkog odbora časopisa Vojnosanitetski pregled i Radiološkog arhiva Srbije. Predsjednik je Uređivačkog odbora časopisa Crnogorski medicinski arhiv. Član je Ljekarske komore Crne Gore .

Redovni je član, od 1985, Evropskog udruženja za interventnu radiologiju (Cardiovascular and Interventional Radiolog Society of the Europe – CIRSE). 1990. godine primljen je za dopisnog člana Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Sjeverne Amerike (Society of Cardiovascular and Interventional Radiology of North America).

Vršio je dužnost medicinskog direktora Kliničkog centra Crne Gore 2007–2011. godine.

Trenutno je dekan Medicinskog fakulteta u izbornom periodu 2013–2019. godine.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 19. decembra 2008. godine, a za redovnog 18. decembra 2018. godine.

Živi i radi u Podgorici.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En