Gordan Karaman

Rođen je 1. oktobra 1938. godine u Skoplju, Makedonija. Osnovnu školu završio je u Splitu, gimnaziju u Dubrovniku i Skoplju. Diplomirao je 1961. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Skoplju, Odsjek biologija. Doktorirao je 1964. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na Odsjeku za biologiju.

Kretanje u službi:  od 1963. do 1966. godine asistent u Zavodu za biologiju mora u Kotoru; 1966. godine naučni saradnik u Biološkom institutu u Podgorici; 1971. godine viši naučni saradnik u istom institutu; 1976. godine naučni savjetnik u istom institutu; od 1980. do 1982. godine generalni direktor Instituta za biološka i medicinska istraživanja u Podgorici; od 1982. do 1990. godine rukovodilac Hidrobiološkog odjeljenja Biološkog instituta u Podgorici; od 1987. do 1989. profesor na Nastavničkom fakultetu, Odsjek za biologiju, u Nikšiću; od 1990. do 2004. godine redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, Odsjek za biologiju, na predmetima Invertebrata i Ekologija životinja sa zoogeografijom. U periodima od 1996. do 1997. i 2002. do 2004. godine je šef Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici.
Izabran je za predavača na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. 
Izabran je za predavača na Univerzitetu „Donja Gorica” u Podgorici na predmetu Filozofija biologije.
U penziji je od oktobra 2004. godine.
Za profesora emeritusa Univerziteta Crne Gore izabran je 2005. godine. 
Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2009. godine.
Održao je mnogobrojna predavanja po univerzitetima i institutima širom svijeta.
Bio je član mnogobrojnih međunarodnih udruženja kao i redakcija naučnih časopisa u zemlji i inostranstvu. Sada je član redakcije međunarodnog naučnog časopisa Zootaxa, urednik je edicije Katalozi Odjeljenja prirodnih nauka Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, itd.
Područje istraživanja je fauna, ekologija i zoogeografija Amphipoda (Crustacea) morskih, slatkovodnih i podzemnih ekosistema širom svijeta, te fauna Formicida (Hymenoptera). Objavio je preko 260 naučnih radova u zemlji i inostranstvu, opisao niz novih rodova i vrsta za nauku širom svijeta (preko 200).
Niz novootkrivenih rodova i vrsta od strane drugih istraživača je posvećeno njemu (Autonoe karamani, Megacyclops gordani, itd.). Najpoznatije knjige su: Fauna Amphipoda Italije (1993), Fauna Amphipoda Mediterana (zajednička monografija nekoliko autora u 4 volumena) (1982–1998), Barnard, J. L. & Karaman, G., The Families and Genera of Marine Gammaridean Amphipoda (Except Marine Gammaroids). Part 1 and 2. – Records of the Australian Museum, Supplement 13 (parts 1 and 2): 1–866 (1991), itd.
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 28. oktobra 1988. godine, a za redovnog 19. novembra 1993. godine. 
Živi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En