Jevrem Brković

Jevrem Brković rođen je u Seocima — Piperi 29. XII 1933. godine od majke Gorke i oca Novice. Osnovnu školu učio je u selu Kopilju, a završio u Seocima. Gimnaziju je pohađao u Titogradu i Sarajevu, gdje je završio Višu novinarsku školu. 
Prve pjesme objavio je u "Pobjedi", "Omladinskom pokretu", "Stvaranju", sarajevskoj "Zori" i beogradskom "Ninu". Iz Sarajeva je prešao u Beograd, gdje je radio u Ministarstvu inostranih poslova (Institut za međunarodni radnički pokret), Borbi, Novostima, Radu. U Titograd se vraća 1958. godine i sve do penzionisanja radi u Radio Titogradu. Osnivač je revije Ovdje. Osnivač je i prvi upravnik Pionirskog pozorišta u Titogradu 1951. godine.
Pokretač je i urednik biblioteke Grlica, gdje su objavljivane prve knjige crnogorskih pjesnika. Bio je predsjednik UKCG-a, član Predsjedništva Saveza književnika Jugoslavije, a kao prvi čovjek UKCG-a pokrenuo je i uređivao ediciju Doclea.
Bio je dugogodišnji urednik kulturnog programa Radio Titograda.
Inicijator je i jedan od osnivača Crnogorskog PEN centra, CDNK i DANU, čiji je prvi predsjednik. Bio je osnivač, vlasnik i glavni i odgovorni urednik Crnogorskog književnog lista.
Zbog političkih prilika u Crnoj Gori, Brković je 1991. emigrirao u Hrvatsku, gdje je živio i radio do 1999. godine.
Brković je prevođen na gotovo sve evropske jezike. Zastupljen je u prestižnom Leksikonu svjetskih pisaca (Školska knjiga, Zagreb), kao i u brojnim crnogorskim, regionalnim i evropskim antologijama. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 18. decembra 2015. godine, a za redovnog 18. decembra 2018. godine.


NAGRADE

Dobitnik je Trinaestojulske nagrade; Decembarske nagrade; Nagrade Udruženja književnika Crne Gore; Nagrade Ratkovićeve večeri poezije; Povelje Gorana Kovačića; Nagrade za najbolji dramski tekst na Sterijinom pozorju 1972. godine; Nagrade Rt dobre nade, 2005. godine (prvi je dobitnik Nagrade Rt dobre nade Ministarstva prosvjete i kulture Kosova, drugi dobitnik je Ismail Kadare, a treći dobitnik je američki pisac Džon Apdajk); Nagrade "Mediteranski prsten" 2007. godine (međunarodna nagrada). Brkoviću je 2010. godine dodijeljen status istaknutog stvaraoca. Dobitnik je Nagrade "Teuta”, 2013. i Nagrade "Ali Podrimja”, 2015.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige poezije 
•    Retorika kiše, Beograd, 1954.
•    Raport vječnosti, Beograd, 1968.
•    Ispod samog neba, Grafički zavod, Titograd, 1959.
•    Osobine noći, Obod, Cetinje, 1962.
•    Rat se nastavlja, Bagdala, Kruševac, 1964.
•    Oporuke, Obod, Cetinje, 1969.
•    Tajna večera, Grafički zavod, Titograd, 1970.
•    Putovanje Jevrema Preblagog, Obod, Cetinje, 1973.
•    Brđanska zemlja, Prosveta, Beograd, 1973.
•    Međudnevica, Prosveta, Beograd, 1975.
•    Brđanski Homer je mrtav, Veselin Masleša, Sarajevo, 1975.
•    Krivda i pravda, BIGZ, 1975.
•    Za ličnu upotrebu, JEŽ, Beograd, 1975. 
•    Moji ljudi, August Cesarec, Zagreb, 1976.
•    Klasno opredijeljeno proljeće, Pobjeda, Titograd, 1976.
•    Bašta starca Radosava, Mladost, Zagreb, 1980.
•    Stolica za stranca, Obod, Cetinje, 1980.
•    Pustinja, Matica srpska, Novi Sad, 1981
•    Zrelo doba, Prosveta, Beograd, 1981.
•    Kučkini Sinovi, BIGZ, 1984.
•    Domaće vaspitanje, Srpska književna zadruga, Beograd, 1984.
•    Dani nikad davni, Kragujevac, 1984.
•    Vrijeme gradi grad, Univerzitetska riječ, Titograd, 1984.
•    Starinska magla oko doma, Glas, Banja Luka, 1989.
•    Staljin, Mocart i Marija Judina, Književni krug, Split, 1989.
•    Komitske balade, Društvo pjesnikovih prijatelja, Titograd, 1991.
•    Revolver pod jastukom, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1992.
•    Prokletstvo, Aurora, Zagreb, 1993.
•    Pjesme iz crne sveske, Dignitas, Cetinje, 1995.
•    Ljetopis Domaša Dukljanina, Edok, Zagreb, 1997.
•    Pjesnik ili Hamlet u progonstvu, Edok, Zagreb, 1998.
•    Zidanje i razur Kule Ozrovića, Edok, Zagreb, 1998.
•    Gorkin sine, Duks, Podgorica, 2001.
•    Traktat o suboti, Duks, Podgorica, 2003.
•    Jeretički versi, Vijesti, Podgorica, 2009. 
•    Živio i preživio, Vijesti, Podgorica, 2012.

Romani
•    Pantelej na drijenu, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1990.
•    Kneževi ljudi, A. G. Matoš, Zagreb, 1992.
•    Kamenštaci, Stvaranje, Titograd, 1985.
•    Došljaci, osvajanje i pad Beograda, roman u stihu, Duks, Podgorica, 
•    Crne tačke, Globus, Zagreb, 1988.
•    Monigreni, Vitagraf, Rijeka, 1992.
•    Ljubavnik Duklje, DANU, 2007.
•    Skotna vučica, Vijesti, 2009.
•    Gospodar kule, Vijesti, 2011. 

Pripovijetke
•    Priče o kostrikovačkom narodu, Ćirpanov, Novi Sad, 1977.
•    Uzorite Jakvintine kćeri, DANU, Podgorica, 2002.
Drame
•    Provalija — CNP, 1962.
•    Svečanost se odlaže — CNP, 1972.
•    Rupa na nebu — CNP, 1975.
•    Put generala Dromire — 1988.

Dnevnici
•    Dnevnici (pet tomova), DANU, Podgorica, 2007.

Eseji, polemike, publicistika
•    Mojkovačka vrata, Obod, Cetinje, 1966.
•    Ljubljanska drama, Globus, Zagreb, 1986.
•    Minska polja estetike, Osijek, 1987.
•    Anatomija morala jednog staljiniste, Globus, Zagreb, 1988.
•    Lideri, udbaši, generali, CIP, Zagreb, 1990.
•    Razgovori s noćnom damom, Montenegro, Zagreb, 1991.
•    Unakaženo lice demokratije, Montenegro, Zagreb, 1991.
•    Prljavi rat, Mirabo, Zagreb, 1992.
•    Glosarij, Nacionalna zajednica crnogorskih Hrvata, Zagreb, 1995.
•    Dukljanski epistolarij, Aurora, Zagreb, 1996.
•    Pjesnik s potjernice, Aurora, Zagreb, 1997.
•    Osvjedočeni svjedok, DANU, Podgorica, 2012.
•    Tajna pisaćeg stola, Vijesti, Podgorica, 2010.
•    Memoari iz tri doba, Vijesti, Podgorica, 2012.

Izabrana i sabrana djela
•    Odabrana poezija (1 tom), Vitagraf, Rijeka, 1992.
•    Izabrana poezija (5 tomova), Aurora, Zagreb, 1993.
•    Sabrana djela (30 tomova), Duks, Podgorica, 2002.

Knjige o Jevremu Brkoviću 
1. Ivan Salečić: Ljepota i prokletstvo legende — studija o književnom djelu Jevrema Brkovića — Aurora, Zagreb, 1994, strana, 176.
2. Profesor Blagota Drašković: Drama dukljanskog prostora (Književna kritika o djelu J. Brkovića) — Zbornik radova (strana 346), Aurora — Zagreb, 1996.
3. Profesor Duško Arežina: Crnogorski diptih (Njegoš, Brković), Stajer — Graf, Zagreb, 1998, strana 174. 
4. Otkrivanje crnogorske Atlantide, Kritičari o djelu Jevrema Brkovića, zbornik radova, Vijesti, Podgorica, 2006.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En