Mileta Bojović

 

Mileta Bojović

 

 

Rođen je 11.02.1941. u  Zminici, opština Žabljak.

Završio je gimnaziju u Nikšiću, 1959. i Arhitektonski fakultet u Beogradu 1966.

 

Poslijediplomske studije i rad u Francuskoj:

Pariz i Nansi (Nancy) od 1964 . do 1969. u ateljeu profesora arhitekte Žana Fožerona (Jean Faugeron) i na Institutu za urbanizam u Parizu (1967–1969). Na Fakultetu za književnost i društvene nauke Univerziteta Pariz X u Nanteru, kod profesora Anria Lefevra (Henri Lefebvre), radi na tezi univerzitetskog doktorata „Urbanizam i arhitektura u Jugoslaviji između samoupravljanja i odumiranja države“ (1975–1978).

 

Od 1969. radi u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje Crne Gore do 1994. kada osniva privatnu firmu „Urba projekt“ u Podgorici.

 

Autor  je prostorno-urbanističkih planova:  

Herceg Novi (1969–1971), Žabljak (1971–1974), Plužine i Žabljak (1981–1989), turističko naselje Pržno – Tivat (1970), Centar Žabljaka (1971–1974), Plužine, Žabljak (1981–1989), Grudska mahala u Nikšiću (1981–1982), Nova Varoš i Kruševac u Podgorici (1990–1993), Žabljak (2004–2008), Revitalizacija i dogradnja Bloka 5 sa idejnim rješenjima objekata (2009–2010).

                                       

Autor je realizovanih projekata:

Naselje Blok V u Podgorici (1977–1980), naselje Grudska mahala, objekti 4 i 5 u Nikšiću (1981–1982), gimnazija u Nikšiću  (1993–1994), stambeno-poslovni objekat u Plužinama (1986), Radna kuća Crne Gore na Dedinju, Užička 1 u Beogradu (rekonstrukcija, adaptacija, enterijer, 1994), adaptacije, opremanja i opreme za objekat predsjednika Republike u Podgorici (1994–1997), stambeno-poslovni objekat u Beogradskoj ul. u Podgorici (1996), stambeni objekat u Ulici Vukice Mitrović u Podgorici (2007). 

 

Autor je realizovanih projekata na Žabljaku:                     

Robna kuća (1973–1975), više stambeno-poslovnih objekata (1974–1989), objekat Centralne banke Crne Gore „Stožina“ – projekat objekta, uređenja lokacije i enterijera na Žabljaku (1975–1989), rezidencijalno-poslovni objekat MUP-a „Jelika“ – projekat objekta, uređenja lokacije i enterijera (1980), gradska kapela na groblju (1976), internat (1980), dječiji vrtić (1980), tržnica i zanatski centar.

 

Ostalo:

Autor je brojnih nerealizovanih projekata u Podgorici, Žabljaku, Cetinju, Kotoru i Lenjinakanu (Jermenija).

 

Imao je  dvije  izložbe  fotografija  svojih  realizovanih projekata: u Kulturnom centru Srbije i Crne Gore u Oslu (2005) i u Centru za djelatnosti kulture u Bijelom Polju (2006). Bavi se  publicistikom  iz   oblasti   urbanizma  i  urbane sociologije.               

 

Nagrade i priznanja:

Prva nagrada na konkursu za projekat naselja Blok 5 u Podgorici  (1977);

Prva nagrada na konkursu za projekat gimnazije ,,Stojan Cerović” u Nikšiću  (1993);

Nagrada za životno djelo za dostignuća u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata od Inženjerske komore Crne Gore 2011. godine.

 

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 18. decembra 2018. godine.

                                     

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En