Milica Kostić

Rođena je 14. marta 1940. godine u Njegušima, Cetinje. Osmogodišnju školu završila je u Njegušima, a Srednju ekonomsku u Podgorici. Diplomirala je 1963, magistrirala 1976, doktorirala 1981. Sve na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Završila je specijalističku obuku kod P. A. Menagment centra u Londonu iz konsultantske djelatnosti 1974. godine. Studijski boravak u Institutu mirovoj ekonomii Akademii nauk SSSR i drugim naučnim i visokoškolskim institucijama u Moskvi obavila je 1986. godine.

Radila je kao nastavnik u Trgovinskoj školi, bila sekretar OK NO u Podgorici, šef Odsjeka za rad i radne odnose i zamjenik načelnika za privredu SO Podgorica. Od 1965. do penzionisanja radila je na Ekonomskom fakultetu – u Institutu za društveno-ekonomska istraživanja u Podgorici. Prošla je izbor u sva naučna zvanja. Za naučnog savjetnika izabrana je 1988. godine.
Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu (Bagdad, 1981; Berlin, 1983; Skadar, 2010). Radila je na makroprojektima Konzorcijuma ekonomskih instituta SFRJ i Konzorcijuma instituta društvenih nauka SFRJ. Bila je član naučnih vijeća međurepubličkih – R/P projekata. Radila je kao član redakcija više časopisa (Praksa, Produktivnost, Razvoj, Faits et tendances, Development, Godišnjak Ekonomskog fakulteta, Zbornik Pravnog fakulteta, Ekonomska politika, Ekonomist), uređivačkih odbora zbornika radova Odjeljenja društvenih nauka CANU, brojnih izdanja-publikacija Ekonomskog fakulteta - IDEI, SIZ-a za naučne djelatnosti SR Crne Gore, Društva ekonomista Podgorice. Bila je član Redakcije za istoriju Crne Gore, Savjeta i Redakcije Crnogorske bibliografije 1494–1994. i urednik za ekonomske nauke, Savjeta Prosvjetnog rada.

Imala je mentorski rad sa studentima na redovnim i poslijediplomskim studijama.
U naučnoistraživačkom radu usmjerena je na istraživanja iz oblasti: privredni razvoj, privredni sistem i ekonomska politika. Objavila je preko 640 bibliografskih jedinica, 16 knjiga (u osam je koautor), 19 monografija, 150 članaka, 96 referata, od čega 12 na međunarodnim konferencijama, 185 studija i projekata (kao autor i koautor), veći broj enciklopedijskih odrednica, ekspertskih ocjena, recenzija, prikaza i dr. Učestvovala je u izradi 78 naučnih publikacija i zbornika radova (od kojih 23 u izdanju CANU). Citirana je od većeg broja autora i predstavljena u više spomenica i monografija. 
Obavljala je značajne funkcije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (predsjednik Savjeta), u IDEI-u (predsjednik Naučnog vijeća), u SIZ-u za naučne djelatnosti CG (predsjednik Izvršnog odbora), Savjetu zajednica za naučni rad Jugoslavije, strukovnim organizacijama i asocijacijama u Crnoj Gori i Jugoslaviji. Bila je urednik struke tri oblasti za Enciklopediju Crne Gore. Predložena je iz SFR Jugoslavije (1990. godine) za eksperta Ujedinjenih nacija za oblast populaciona politika i porodica.

Uz redovni naučnoistraživački rad bila je aktivni društveno-politički radnik do 1990. godine. Obavljala je niz značajnih funkcija u društveno-političkim organizacijama i skupštinama u Opštini Podgorica, Republici Crnoj Gori i SFRJ. Bila je, pored ostalog, član: Centralnog komiteta Narodne omladine CG, Centralnog vijeća Saveza sindikata Jugoslavije, delegat-poslanik i predsjednik Odbora za društveno-ekonomske odnose i politički sistem Skupštine SR Crne Gore, član Predsjedništva SSRN Jugoslavije i dr.

Zamjenik je sekretara Odjeljenja društvenih nauka CANU, član (ranije sekretar) Odbora CANU za ekonomske nauke, član Odbora CANU za demografiju i antropologiju, član Redakcije Ekonomike, međunarodnog časopisa za ekonomsku teoriju i praksu, saradnik više časopisa.

Redovni je član Naučnog društva ekonomista Srbije (ranije Jugoslavije i Srbije i Crne Gore), Akademije ekonomskih nauka (ranije Jugoslavije i Srbije i Crne Gore) i Evropske ekonomske asocijacije akademika.
Dobitnik je brojnih društvenih priznanja, među kojima su najvažnija: Trinaestojulska nagrada (1984), Nagrada oslobođenja Titograda (1977), Orden rada sa zlatnim vijencem (1986), Priznanje Naučnog društva ekonomista Jugoslavije (2002) i dr.

Najvažnije knjige: Raspodjela nacionalnog dohotka i njen uticaj na razvoj jugoslovenske privrede (1976); Sistem i politika raspodjele poslije reforme (1983); Promjene u razvoju društvenih djelatnosti (1988); Osnovna obilježja neproizvodne potrošnje u Crnoj Gori (1990); Dugoročne tendencije u razvoju Crne Gore i Jugoslavije (1992); Razvoj Crne Gore do 2000. godine, koautor (1996); Neproizvodna potrošnja i promjene u privrednom sistemu (1999); Monografija: Institut za društveno-ekonomska istraživanja - IDEI 1965–2000 (2001); Nauka i razvoj nauke u Crnoj Gori kroz vrijeme (2011).
Za vanrednog člana CANU izabrana je 12. decembra 2003, a za redovnog 19. decembra 2008. godine.

Živi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En