Milojica Jaćimović

Rođen je 1. marta 1950. godine u Kostenici kod Bijelog Polja. Osnovnu školu završio je u Bistrici kod Bijelog Polja, a Matematičku gimnaziju u Beogradu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu završio je (1973) studije matematike, zatim (1978) poslijediplomske studije iz oblasti teorije i metoda optimizacije i (1980) odbranio doktorat iz oblasti numeričkih metoda rješavanja ekstremalnih zadataka. Od novembra 1973. godine radi na Univerzitetu Crne Gore, prvo kao asistent na Ekonomskom fakultetu, zatim kao docent (1980), vanredni profesor (1986) i redovni profesor (1991) na Odsjeku za matematiku i računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta.

Od 1976. godine u više navrata boravio je na Fakultetu za numeričku matematiku i kibernetiku Moskovskog državnog univerziteta, gdje je učestvovao u radu seminara Metode rješavanja ekstremalnih zadataka. Boravio je na kraćoj specijalazaciji na Institutu za praktičnu matematiku Univerziteta u Karlsrueu.
Član je redakcija časopisa YUJOR i Mathematica Montisnigri, urednik Glasnika Odjeljenja prirodnih nauka CANU. Predsjednik je Društva matematičara i fizičara Crne Gore od 2004. godine, bio je predstavnik Srbije i Crne Gore u Internacionalnoj matematičkoj uniji, potpredsjednik JUPIM (Jugoslovenskog društva za primijenjenu i industrijsku matematiku), član Predsjedništva Saveza društva Srbije i Crne Gore. Član je nekoliko programskih (naučnih) odbora međunarodnih naučnih konferencija iz oblasti metoda optimizacije. Bio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta za period 2002–2007. Sekretar je Odjeljenja prirodnih nauka CANU od 1997. godine.

Učestvovao je u definisanju programa iz oblasti metoda optimizacije za studente poslijediplomskih studija na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je mentor ili komentor za tri magistarske i dvije doktorske teze odbranjene na tom fakultetu i član komisija za pregled i odbranu više magistarskih i doktorskih disertacija.
Oblast njegovog naučnog interesovanja su metode optimizacije. Objavio je sam ili u koautorstvu više od 65 naučnih i stručnih radova, jednu monografiju, jedan univerzitetski udžbenik i skripta za predmete koje je predavao u dužem periodu. Značajniji objavljeni radovi i knjige: F. P. Vasileėv, M. Jaćimović: Ob iterativnoй regularizacii metoda uslovnogo gradienta i metoda Nюgona pri netočno zadanыh dannыh, DAN SSSR (1980); M. Jaćimović: Regularizaciя nekotorыh variantov metoda uslovnogo gradienta, Vesnik MGU, Vыčisl matem. i kibern. (1994); M. Jaćimović, I. Krnić: On some classes of regularization methods for minimization problem of quadratic functional on a half-space, Hokkaido Math. Journal (1998); M. Jaćimović, A. Geary: A conditional gradient method, YUJOR (1999); M. Jaćimović, P. Obradović: Realni brojevi, CID (2001).

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog 12. decembra 2003. godine.

Živi i radi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En