Nenad Vuković

Bibliografija

Rođen je 15. februara 1939. godine na Pišču (Plužine) ispod Durmitora. Osnovnu školu je završio na Pišču, gimnaziju i Filozofski fakultet u Sarajevu. Studirao je i doktorirao polonistiku na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu. Zvanje redovnog profesora stekao je na Univerzitetu u Sarajevu. Izabran je i u zvanje vanrednog profesora i na Univerzitetu u Vroclavu. Na Univerzitetu Crne Gore izabran je u zvanje redovnog profesora. Radio je: u Sarajevu na Akademiji scenskih umjetnosti, na Filozofskom fakultetu i na Pedagoškoj akademiji; na slavistici Jagelonskog univerziteta u Krakovu (Poljska); na slavistici univerzitetâ u Upsali i Lundu (Švedska); na slavistici Univerziteta u Getingenu (Njemačka); na slavistici Univerziteta u Vroclavu (Poljska); na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Predavao je srpskohrvatski jezik (fonetiku i morfologiju), uporednu gramatiku slovenskih jezika, poljski jezik, scenski govor i kulturu jezika. Bio je dekan Pedagoške akademije u Sarajevu, dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Bio je jedan od osnivača i dugogodišnji dekan Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju; bio je član Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta Crne Gore. Bio je dekan Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta "Mediteran" u Podgorici i član Senata, a sada je rektor Univerziteta "Mediteran". Bio je predsjednik Republičke komisije BiH za izučavanje jugoslovenskih jezika i književnosti na stranim univerzitetima i član istoimene Savezne komisije. Na svjetskom sajmu knjiga u Varšavi 1982. godine bio je komesar jugoslovenske izložbe. Bio je predsjednik Udruženja nastavnika srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti BiH i član Predsjedništva slavista Jugoslavije; predsjednik Sarajevskog lingvističkog kruga; član Savjeta Univerziteta u Sarajevu. Bio je član Žirija za Sterijinu nagradu. Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Bio je član Žirija za Njegoševu nagradu. Bio je član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva za nauku Vlade Crne Gore. U CANU: član je Odbora za jezik, Odbora za književnost, Odbora za pozorišnu i filmsku umjetnost, Instituta za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš”, predsjednik Redakcionog odbora za kritičko izdanje Sabranih djela Petra II Petrovića Njegoša. Učestvovao je na mnogim naučnim međunarodnim konferencijama i svjetskim kongresima. Autor je oko trista pedeset radova. Raznorodne su lingvističke, književno-istorijske i kulturološke oblasti kojima se bavi u svojim radovima. Dobitnik je niza priznanja i odlikovanja, ističe se Plaketa Univerziteta u Sarajevu i Nagrada Cetinja.

Radovi i knjige: Stan zachowania serbsko-chorwackiej pieśni epickiej w dobie dzisiejszej (1966); Nikola Petrović – król-poeta w Polsce (1967); Nazwy plemion czarnogórskich (1967); Nazivi nekih crnogorskih plemena u narodnom tumačenju (1969); Prevođenje stranih naziva, transkripcija i transliteracija (1976); Igra „Sever – Kobile” (1977); Semantičke vrijednosti riječi pleme u slovenskim jezicima (1978); Andrićev Bonvalpaša (1980); Transkription und Adaption Fremder Namen im Serbokroatischen (1981); Semantička klasifikacija i tvorba naziva crnogorskih plemena (1983); Vuk Stefanović Karadžić i Samuel Bogumil Linde (1987); Srpskohrvatsko Njeguši, Njegoš, Njeguš, poljsko Niegusz (1986); Njegoševo djelo kod Poljaka (2002); Toponimi u Pivi Obrena Blagojevića – znaci slojevite prošlosti (2003); Švedska (ne)daleka (2004); Riječi s povodom (2005); Ivo Andrić i Poljaci (2006); Semantika igre i riječi u igri Prstena u durmitorskom kraju (2009); Metafizičko poimanje zla (2010); U vjetru miris zavičaja (2015); Vrijeme naracije (2015); U semantičkim poljima starih igara/ zabava na Durmitoru (2015).
Prevodi: Artur Lundkvist: Vatra i led (izbor iz poezije) (1978); Per Lagerkvist: Mariamne (roman) (1984); Per Lagerkvist: Dželat (roman) (1996); Haljina Posvjatovska: I niko ne zna kako umiru ptice (1996); Slavomir Mrožek: Emigranti (1999); Gunnar Ekelef: Zašto pjevaš moja ptico (2001); Trajan Petrovski: Vrijeme (2006).
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 19. decembra 2008. godine, a za redovnog izabran je 18. decembra 2015. godine.
Živi na Cetinju.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En