Šerbo Rastoder

Bibliografija

Rođen je 13. 08. 1956. godine u Radmancima, opština Berane. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu — Odsek za istoriju 1981. godine. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije i odbranio magistarski rad Jugoslovenska radikalna zajednica u Crnoj Gori 1935‒1939. u junu 1987. godine, da bi potom odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom Socijalno-ekonomski osnov političkih borbi u Crnoj Gori 1918‒1929. u junu 1993. godine. Mentor diplomskog, magistarskog rada i doktorske disertacije Šerba Rastodera bio je dr Branko Petranović, profesor na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobitnik je najviše državne nagrade za naučni rad, više drugih priznanja, gostujući profesor i mentor na više stranih univerziteta. Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Fakultetu političkih nauka. Bio je šef  Studijskog programa za istoriju na Univerzitetu Crne Gore. Član je CANU i BANU. Autor više od dvadeset posebnih izdanja i oko 400 priloga, prikaza, rasprava. Organizator više međunarodnih naučnih skupova sa temama iz istorije, istorijske metodologije i antropologije.

Društvena priznanja:

- Nagrada oslobođenja Bara za naučni rad; 
- dobitnik više zlatnih plaketa, diploma i drugih priznanja za naučni rad, autora najčitanije knjige, urednika izdavačke kuće;
- dobitnik Trinaestojulske nagrade ‒ najvišeg državnog priznanja za naučni rad;
- jedan od 33 dobitnika priznanja “Eskišehir 2013", asocijacije koja pokriva prostor od 320 miliona ljudi za doprinos u nauci i kulturi, koje se dodjeljuje intelektualcima iz čitavog svijeta.

STUDIJE I MONOGRAFIJE
Dr Nikola Dobrečić, arcibiskup barski i primas srpski 1872‒1955, život i djelo, Prilog izučavanju istorije barske arcibiskupije, Mediteran, Budva 1991 (koautorsko djelo); Životna pitanja Crne Gore 1918‒1929, Kulturni centar Bar, Biblioteka "Barski ljetopis",Bar 1995; Političke borbe u Crnoj Gori 1918‒1929, Zadužbina Andrejević, Biblioteka Disertatio, Beograd 1996; Skrivana strana istorije, Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918‒1929, I–IV, Zbornik dokumenata, Biblioteka Nidamentym, Bar 1997, Podgorica 2006; Političke stranke u Crnoj Gori 1918‒1929, Conteco, Bar, 2006; Janusovo lice istorije, VIJESTI, Podgorica, 2007; Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore, prevod izdanja iz 1921, Conteco, Bar, 2001 (pogovor); Petrovići u egzilu – suton jedne dinastije, CANU, Podgorica, 2002 (Poseban otisak iz Zbornika radova sa naučnog skupa "Dinastija Petrović Njegoš", 227–301); Udžbenik za IV razred gimnazije (koautor ), Zavod za udžbenike, Podgorica, 2003; Crna Gora u egzilu 1918‒1925, III, Istorijski institut Crne Gore, Almanah, Podgorica, 2004; Istorijski Leksikon Crne Gore I–V, Vijesti, Podgorica, 2006, urednik i koautor; Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. (koautor), Podgorica, 2006; History of Montenegro (koautor), Podgorica, 2006; Crna Gora i velike sile, Podgorica 2007 [koautor]; Историа Черногории, Подгорица 2009; Historie du Montenegro des temps les plus anciens jusqua l independence, Coperation Luxembourg Montenegro, 2011; Bošnjaci/Muslimani Crne Gore između prošlosti i sadašnjosti, Podgorica 2010; Begovi na granici, Resulbegovići od Novog, Trebinja do Ulcinja, Podgorica 2011; Kad su vakat kaljali insani, Šahovići 1924, Podgorica 2011; Buduća prošlost, Uvod u istoriju sa osnovama istorije istoriografije, Podgorica – Nikšić 2011; Politički život u Crnoj Gori 1929–941, u štampi.
Redovni profesor univerziteta, za vanrednog člana CANU verifikovan 14. maja 2012. godine. Za redovnog člana izabran je 18. decembra 2018. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En