Vlado Lubarda

Vlado Lubarda je diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 1975. godine, kao prvi diplomirani inženjer tog fakulteta. Dobitnik je svih studentskih nagrada koje su se u to vrijeme dodjeljivale najuspješnijim studentima Univerziteta Crne Gore. Kao Fulbrajtov stipendista boravio je na Stanford univerzitetu u Kaliforniji od 1976. do 1980. godine, gdje je magistrirao 1977, a doktorirao 1979. godine. Za asistenta pripravnika na Mašinskom fakultetu u Podgorici biran je 1975, za asistenta 1980, docenta 1982, a vanrednog profesora 1987. godine. Tom prilikom je bio najmlađi izabrani profesor Univerziteta Crne Gore. Dodijeljena mu je Nagrada „Rastko Stojanović” Jugoslovenskog društva za mehaniku za mlade naučnike 1981. godine i „Decembarska nagrada oslobođenja Podgorice” 1988. godine. Prvo izdanje njegovog udžbenika Otpornost materijala iz 1985. godine je prvi udžbenik sa Građevinskog fakulteta u Podgorici objavljen na Univerzitetu Crne Gore. Drugo izdanje udžbenika objavljeno je 1989. godine.

Kao dobitnik Fulbrajtove postdoktorske stipendije školsku 1989/90. godinu proveo je na Braun univerzitetu u SAD. U zvanju gostujućeg vanrednog profesora boravio je 1990/91. na Braun univerzitetu, a 1992–1997. na Državnom univerzitetu Arizone. U zvanje redovnog profesora (adjunct full professor) na Državnom univerzitetu Kalifornije u San Dijegu izabran je 1998. godine, a za istaknutog profesora u nastavi (distinguished teaching professor) 2013. godine. Počasno zvanje Felow of Revelle College didijeljeno mu je 2017. godine. Za istaknute nastavne i pedagoške rezultate na Kalifornijskom univerzitetu uručene su mu najprestižnije nagrade tog univerziteta. Udžbenici profesora Lubarde “Elastoplasticity Theory” (CRC Press, 2002) i “Mechanics of Solids and Materials” (Cambridge University Press, 2006) koriste se kao udžbenici za poslijediplomske studije na najuglednijim svjetskim univerzitetima, kao što su Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, Caltech i MIT. Dobitnik je nagrade za najbolji naučni rad objavljen sa grupom saradnika u naučnom časopisu “Journal of Materials” 2009. godine. Recenzent je svih najuglednijih međunarodnih časopisa mehanike i nauke o materijalima. Bio je član naučnih ili savjetodavnih odbora za organizaciju brojnih međunarodnih kongresa i konferencija. Član je Uređivačkog odbora časopisa “Theoretical and Applied Mechanics”, “Mathematics and Mechanics of Solids” i “Acta Mechanica”. U svom naučnom radu bavio se širokim spektrom problema mehanike deformabilnih tijela i nauke o materijalima, koji uključuju probleme elastičnosti, plastičnosti, biomehanike, mikro i nanomehanike. Rezultati ovih istraživanja, objavljeni u najpoznatijim svjetskim časopisima iz tih oblasti i u Glasniku Odjeljenja prirodnih nauka CANU, do sada su citirani više od 4.250 puta (Google Scholar, jun 2017: http://maeresearch.ucsd.edu/~vlubarda/research/index.html). Kao istaknuti naučni radnik prikazan je od 2005. godine do sada u Markizovim godišnjim publikacijama “Who’s Who in Science and Engineering”.  Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2000. godine, a za redovnog člana 2006. godine. Za redovnog člana Akademije inženjerskih nauka Crne Gore i redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2013. godine. Akademsku besjedu Mehanika kojom sam se bavio i mehaničari sa kojima sam sarađivao održao je na posebnoj sjednici Skupštine Akademije 16. decembra 2016. godine: http://bit.ly/2hSLNnb .

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En