Posebna izdanja (monografije i studije)

 

 

(izdanja Društva za nauku )

1. Mijušković, Milorad,Tomović Bisenija: Pregljevi na agrumimana jugoslovenskom primorju .- 1975; knj.
2. Bešić, Zarija: Geologija Crne Gore
    knj. I, sv. 1.-1975; knj.2. (društvo)     
    knj. II, sv. 2.-1969 (ZavodzageološkaistrživanjaC.G.)
3. Vlahović, Vladislav: Kras Nikšićkog polja i njegova hidrogeologija. -1975;knj. 3
4. Pantić-Prodanović, Smiljka: Trijaske mikrofacije Dinarida.-1975; knj.4
5. Stanković, Stevan: Planinska jezera.-1975; knj.5
6. Perović, Nikola:Boksiti, glinica, aluminijum .-1975; knj.6

(izdanja CANU  monografija i studije)

7. Vukotić, Dragutin: Etiologija urolitijaze. - 1977; knj.7
8. Ostojić, Branislav: Jezik Petra I Petrovića.- 1976 ; knj.8
9. Bešić, Zarija: Geologija Crne Gore.-1978; knj.9
10. Pejović, Đoko: Društveno-filozofski pogledi u Crnoj Gori.- 1980;knj.10
11. Vujović, Dimo:Crnogorski federalisti: 1919-1929.- 1981; knj.11
12. Pižurica, Mato: Govor okoline Kolašina .- 1981; knj.12
13. Milović, Jevto: Rukopis Gorskog vijenca.- 1982 ; knj.13
14. Vlahović, Vladislav:Kraška akumulacija Slano.- 1981; knj.14
15. Milošević, Miloš: Muzičke teme.- 1982 ; knj.15
16.Bešić, Zarija:Geologija Crne Gore,knj.III.- 1983; knj.16
17. Barjaktarević, Mirko:Rovca.- 1984; knj.17
18. FaunaDurmitora :sv. 1.- 1984; knj.18
19. Dobričanin, Sekula: Donja Morača.-1984; knj.19
20. Ivanović, Božina: Ontogenetski razvoj i antroploške karakteristikeomladine CrneGore.- 1985; knj.20 
21. FaunaDurmitora :sv.2.- 1987; knj.21
22. Pižurica,Mato: Jezik Andrije Zmajevića.-1989 ; knj.22
23. FaunaDurmitora :sv.3.- 1990 ; knj.23
24. FaunaDurmitora :sv.4.- 1991; knj.24   
25. Stojanović, Petar: Nastajanje savremenog prava u Crnoj Gori.-1991 ; knj.25
26. Ivanović,Božina:Antropomorfološke osobine Petra II PetrovićaNjegoša.- 1994 ;knj.26
27. Vujović, Dimo: Ratna saradnja Crne Gore i Francuske.- 1994 ; knj.27
28. Mijušković, Slavko: Kotorska mornarica.-  1994 ; knj.28
29. Vujičić, Miloš: Rječnik govora Prošćenja.-  1995 ; knj. 29
30. Mijović, Pavle: Tipologija crkvenih spomenika u Crnoj Gori.- 1996; knj.30 
31. Purić, Milivoje: Interakcija sediment voda .- 1996 ; knj.31
32. Fauna Durmitora :sv.5.- 1996 ; knj.32
33. Raičević, Slobodan: Slikarstvo Crne Gore u novom vijeku.- 1996 ; knj.33
34. Savićević, Miomir: Uticaj industrijalizacije.- 1996 ; knj.34
35. Milačić, Obren: Ehinokokoza u Crnoj Gori.- 1997 ; knj.35
36. Krstić, Đurica: Pravni običaji u prošlosti i danas.- 1997 ; knj.36
37. Petranović, Branko: Jugoslavija na razmeđu.- 1998 ; knj.37 
38. Pušić, Ilija: Pećina Vranjaj.- 1999 ; knj.38
39. Vukoslavčević, PetarV., Dragan Petrović: Multiple Hot-Wire Probes.-2000 ; knj.39
40. Nove energetske tehnologije.-2000 ; knj.40
41. Vukotić, Dragutin: Etičke kontroverze.-2000 ; knj.41
42. Đurović, Momir:Izazovi budućnosti i energija.- 2001 ; knj.41
43. Martinović,Dušan: 160 godina Državne biblioteke na Cetinju.-2002 ; knj.42
44. Dragović, Milan:Savremena klinička hirurgija.- 2003 ; knj.43
45. Rudić, Vujadin: Etnodemografski procesi u bjelopoljskom kraju.-2003 ; knj.44
46. Lješević, Milutin: Karst Pive.- 2004; knj.45
47. Đerković, Vukale: Vjekovi duhovnog zajedništva....- 2004; knj. 46 
48. Koprivica, Jovan K.: Rečnik govora Banjana, Grahova i Oputnih Rudina. – 2006 ; knj.47
49. Martinović, Dušan Ј.: Pjevačka društva Crne Gore... – 2006; knj. 48
50. Dašić, Miomir: Šekular i Šekularci od pomena do 1941. g. – 2006; knj. 49
51. Zejnilović, Refik M.: Direktnastripingvoltame.skametodaza ..- 2006 ;knj.50
52. Pušić, Ilija: Preromanička umjetnost na tlu Crne Gore.- 2006 ; knj. 51
53. Vukotić, Dragutin: Asocijalnost u medicinskoj nauci i praksi.- 2007 ; knj. 52
54. Bečanović, Tatjana: Poetika Lalićeve trilogije. – 2006 ; knj. 53
55. Strugar, Vlado: Jugoslavija u knjigama istoriografskim. – 2007 ; knj. 54
56. Đorđević, Šaranović:Hidroenergetski potencijali Crne Gore. – 2007 ; knj. 55
57. Dragović, Dušan: Karstni boksiti u Crnoj Gori. -  2007 ; knj. 56
58. Đurović, Žarko: Grlom u snoviđe. – 2007 ; knj. 57
59. Joksimović, Aleksandar: Najpoznatije ribe Crnogorskog primorja. – 2007 ; knj. 58
60. Crna Gora na starim razglednicama. – 2008 ; knj. 59
61. Martinović, D.: Knjižarstvo Crne Gore do 1941. g. – 2007 ; knj. 60
62. Dašić, Miomir: Rovca kod Berana.- 2008 ; knj. 61
63. Dragan Karadžić: slike, crteži, akvareli. – 2008 ; knj. 62
64. Ivanović, Radomir : Anagrami i kriptogrami u romanima Umberta Eka.- 2009 ; knj.63
65. Zirojević, Оlgа: Ulcinj u prošlosti - 2009 ; knj. 64 
66. Martinović, Dušan: Testamenti znamenitih ličnosti.-2009 ; knj.65 
67. Radulović  Vulic, Manja:Muzička kultura Crne Gore.- 2009 ; knj. 66 
68. Vukotić, Dragutin P.: Vremenska nepodudarnost hronološkog i biološkog starenja u Crnoj Gori.-2009 ; knj. 67
69. Đoković, Ljubomir: Rječnik nikšićkog kraja.- 2010 ; knj. 68  
70. Đurović, Žarko: Vrijednosti i mjere.- 2010 ; knj. 69
71. Tepavčević, Miodarka: Jezik Stefana Mitrova Ljubiše.- 2010 , knj. 70
72. Nenezić, Sonja: Jezik Nikole I Petrovića.- 2010 ; knj. 71
73. Kostić, Milica: Nauka i razvoj nauke u Crnoj Gori kroz vrijeme .- 2011 ; knj. 72
74. Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti.- 2010 ; knj.73, sv. 1
        Montenegro in the XXI Century - in the Era of Competitiveness.- Knj. 73, t. 1
                                                                                     Životna sredina.- Knj. 73, sv.2
                                                                                Ekonomski razvoj.- Knj. 73, sv.3
                                     Integracija u evropske i evroatlanske structure.- Knj.73, sv.4
                                       Izgradnja i funkcionisanje države Crne Gore.-Knj. 73, sv.5
                                                                            Populacioni aspekti.- Knj. 73, sv. 6
                                                                                               Energija.- Knj. 73, sv. 7
                                                                                Pitanja vrijednosti.- Knj. 73, sv.8
                                                                             Kulturno okruženje.- Knj. 73, sv. 9
                                                                                       Obrazovanje.- Knj. 73, sv.10
                                                                           Nauka i tehnologija.- Knj. 73, sv. 11
75. Šaranović, Đorđević:  Vodni potencijal - 2010 ; knj. 74
76. Ivanović, Svetomir: Cerebrovaskularne bolesti.- 2010 ; knj. 75
77. Leković, Dragutin: Milovan Đilas i socijalizam.-2010 ; knj. 76
78.  Perić, Branislav:  Gljive i cvjetnice Crne Gore.- 2010 ; knj. 77
79. Ivanović, Radomir: Lavirint čarobnog realizma Gabrijela Garsije Markesa-2010; knj.78
80. Šuković, Mijat: Koncepcija i sadržina Ustava od 2007.- 2010 ;   knj. 79
81. Luka Tomanović. - 2010 ; knj.80 
82. Dašić, Miomir: O istoričarima CANU.- 2011 ; књ. 81
83. Jovanović, Miodrag:  Poluglasnici i jat u crnogorskim govorima.- 2011 ; књ. 82
84. Đurović, Žarko: Bdjenja i tragovi.- 2011 ; knj. 83
85. Lješević, Milutin A.: Naučna i karstna terminologija Crne Gore.- 2011 ; knj. 84
86. Ivanović, Svetomir: Specifičnosti faktora rizika cerebrovaskularnih oboljenja u Crnoj Gori.- 2011 ; knj.85
87. Burić, Dragan: Kolebanje klime u Crnoj Gori u drugoj polovini XX vijeka.- 2012 ; knj. 86
88. Kadijević, Zdravko: Pušenje kao faktor rizika,. 2012 ; knj. 87
89.  Đorđević, Miloš: Pjesnički krugovi Stevana Raičkovića.- 2012 ; knj. 88
90. Ivanović, Radomir: Snovi i sudbine u narativnoj prozi Mihaila Šolohova.- 2012 ; knj. 89 
91. Banjević, Mirko: Pjesme i poeme.- 2012 ; knj. 90
92. Petrović, Predrag: Medunski grad.- 2012 ; knj. 91
93. Radović, Goran: Arhitektura Cetinja.- 2012 ; knj. 92
94. Knežević, Radule: Politička kultura.- 2012 ; knj. 93
95. Čilikov, Alek.: Crkve i manastiri basena Skadarskog jezera.- 2012 ; knj. 94
96. Delibašić, Rade: Pedagogija po narodu u Crnoj Gori –2012;knj. 95
97. Vukanic, Vera: Zooplankton Bokokotorskog zaliva.– 2012 ; knj.96
98. Lubarda, Vlado: Topics in Solid Mechanics.- 2013 ; 20 knj.97
99. Vukićević, S.: Demografski i populacioni problemi u Crnoj Gori.- 2013 ; knj. 98
100. Knežević, Radule: Politička teorija anarhizma.- 2013 ; knj. 99
101. Etnološke odlike Crne Gore: Identitet Crnogoraca...( Mrvaljević Z.) T. 1. – 2013 ; knj. 100
102. Etnološke odlike Crne Gore : Crnogorsko narordon graditeljstvo (Vujović T.) T. 2.- 2013 ; knj.101
103. Đurić, Maja: Istorija fotografije.- 2013 ; knj. 102
104. Vukotić, Dragutin.: Sadejstvo plemenitosti i etičnosti u ljudskom rodu.- 2013 ; knj. 103 
105. Đurović, Žarko: Riječ i vrijeme (tradicija i savremenost).- 2013 ; knj. 104
106. Đukanović, B., Filipović, S.: U dvosmjernom ogledalu.- 2013 ; knj. 105
107. Šuković, Mijat .- Ne Crna Gora „mikro država“, i zašto ne.- 2013 ; knj. 106 
108. Strugar, Vlado: Drugi svjetski rat odbrana Jugoslavije- 2014 ; knj. 107
109. Bojović, Božidar: Prirodne promjene stanovništva Crne Gore.- 2014 ; knj. 108
110. Bakić, R.:  Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore.- 2014 ; knj. 109
111. Knežević, Radule: Sloboda i vladavina.- 2014 ; knj. 110
112. Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river water regime.-2014, (2 sv.) ; knj.111
113. Bošković, Petko: Vraneška dolina i njen antropogeografski značaj.- 2014 ; knj. 112
114. Barjaktarović, Mirko: Šekular etnološka studija.- 2014 ; knj. 113
115. Likovne poetike članova CANU.- 2015 ; knj. 114
116. Alihodžić, Rifat: Arhitektura u Crnoj Gori.- 2015 ; knj. 115
117. Đorđević, B. Sekulić, G.: Iskorišćenje vodnih potencijala Crne Gore.- 2015 ; knj.116
118. Ivanović, Radomir V.: Stvaralački uzori i izazovi: (Njegoš. Andrić. Lalić).- 2015 ; knj. 117
119. Adžić, Nikola St.: Konj (Equus caballus).- 2015 ; knj. 118 
120. Martinović, Veljko M.: Erozija zemljišta i bujice u Crnogorskom primorju.- 2015 ; knj. 119
121. Vuković, Nenad: U semantičkim poljima starih igara.- 2015 ; knj. 120
123. Ostojić, Vladimir:  Govor Jezera i Šaranaca.- 2016 ; кnj. 121
124. Delibašić, Rade: Vaspitanje za razvoj humane - dostojanstvene ličnosti.- 2016 ; knj. 122
125. Savić, Svetozar : Crnogorska ampelografija .- 2016 ; knj.123
126. Đukanović, B., Knežević-Tasić, J.: Bihevioralne zavisnosti u Crnoj Gori.- 2016 ; knj. 124
127. Vukadinović, Radovan/Lidija: Evropska ideja od Karla Velikog do Evropske Unije.- 2016 ; knj. 125
128. Rašović, Zoran: Bogišićeve pravne izreke.- 2016 ; knj.126

129. Milović, R. Perišić Kosta: Rudine  i Banjani.- 2017 ; knj.126

130. Lakić, Zoran: Istorija i istoričari Crne Gore.- 2017 ; knj. 127

131. Đurović, Žarko: Teme i dileme.- 2017 ; knj. 128

132. Perović, Slavica: Pojmovna metafora kulturno srodnih pojmova.- 2017 ; knj. 129

133. Nikčević, Vojislav: Romani i Romeji.- 2017 ; knj. 130

134. Đurović, Momir: The future has no history.- 2017 ; knj. 131

135. Bašanović- Čečović, Jelena: Jezik i stil Janka Đonovića.- 2017 ; knj. 132

136. Rašović, Zoran: Crnogorska služba Valtazara Bogišića (nezavršeni zakonski projekti).-2017 ; knj. 133

137. Deletić, Zdravko: Metodologija istorijskih istraživanja.-2017 ; knj. 134

138. Perović, Miodrag: Istorija matematike (T.1, T.2, T.3).-2017 ; knj. 136

139. Kilibarda, Vesna, Knežević, Jelena: Njegoševa biblioteka.-2017 ; knj. 137

140. Crvena Stijena in Cultural and Ecological Context.-2017 ; knj. 138

141. Zogović, Radovan: Pjesme nepokorne-Izbor iz poezije.-2017; knj. 139

142. Knežević, Radule: Suvremena politička teorija.-2017; knj. 140

143. Grozdanić, Mile: Otisak i znak.- 2018; knj. 141

144. Sociološki presjek crnogorskog društva.-2018; knj. 142

145. Backović, Slobodan: Prirodne nauke, matematika, informatika u obrazovnom sistemu Crne Gore.-2018; knj. 143

146. Ivanović, Radomir: Kazalice Stefana Mitrova Ljubiše.-2018; knj. 144

147. Brković, Jevrem: Lirika Duklje.-2018; knj. 145

148. Rašović, Zoran: Opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru (T1, T.2).-2018; knj. 146

149. Poezija članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, priredio Pavle Goranović.-2018, knj.148

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En