CANU postala punopravni član Međunarodne asocijacije akademija nauka (MAAN-IAAS)

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti primljena je u punopravno članstvo Međunarodne asocijacije akademija nauka (МААN / International Association of Academies of Sciences - IAAS), sa sjedištem u Minsku. Prethodno je, na poziv za učlanjenje u МААN/IAAS, koji je CANU uputio predsjednik Nacionalne akademije nauka Bjelorusije i rukovodilac Međunarodne asocijacije akademija nauka, akademik Vladimir G. Gusakov, Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti donijelo Odluku o prihvatanju predloga da CANU postane član IAAS – MAAN. Savjet МААN/IAAS je na Jubilarnoj skupštini, održanoj 21. septembra 2018. godine u Minsku, usvojio odluku o prijemu CANU u punopravno članstvo.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En