Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala okrugli sto na temu:,, Istraživanje radona u stanovima u Crnoj Gori“

Povodom završetka trogodišnjeg, nacionalnog projekta MNE9004 ,Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, koja je bila odgovorna za istraživački dio Projekta, organizovala je okrugli sto na kojem su prikazani rezultati obavljenih istraživanja u Crnoj Gori, kao i pregled sličnih istraživanja u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji.

Moderator okruglog stola i rukovodilac Projekta bio je akademik Perko Vukotić, a  podnesena su sljedeća izlaganja:

  1. Nataša Bjelica: Zašto je neophodno istraživanje radona?
  2. Prof. dr Vanja Radolić: Pregled mjerenja radona u Republici Hrvatskoj
  3. Dr Vladimir Udovičić: Nacionalni program merenja radona u stambenim objektima u Srbiji
  4. Ranko Zekić: Metodologija istraživanja radona u stanovima u Crnoj Gori
  5. Prof. dr Nevenka Antović: Rezultati istraživanja radona u stanovima u Crnoj Gori
  6. Dr Nikola Svrkota: Rezultati istraživanja radona po opštinama u Crnoj Gori

Radon je radioaktivni gas koji je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, drugi uzročnik raka pluća, poslije pušenja.

Važnost ovakvih istraživanja potvrđuje podatak da ne postoji bezbjedna doza radona po ljudsko zdravlje. Ipak, dozvoljena godišnja, prosječna koncentracija je do 300 kBq/m3 u zatvorenim prostorima. Zanimljivo je da je najniža prosječna, godišnja koncentracija aktivnosti radona u stanovima 40 kBq/m3  izmjerena u Budvi, a najviša u Nikšiću i iznosi 201 kBq/m3, dok je maksimalna, srednja godišnja vrijednost izmjerena u Crnoj Gori 2321 kBq/m3.

Neophodno je istaći da je prvo sistematsko istraživanje radona u stanovima u Crnoj Gori započeto 2000. godine i završeno  krajem 2016. zahvaljujući trogodišnjem nacionalnom projektu MNE9004 "Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje sistema zaštite od radona". Projekat su finansirali Međunarodna agencija za atomsku energiju i Vlada Crne Gore. Nosioci projekta bili su Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En