Održan okrugli sto “O stvaralaštvu Huseina Bašića“

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala okrugli  sto  ,,O stvaralaštvu Huseina Bašića”

Predsjednik Organizacionog Odbora okruglog stola Zuvdija Hodžić, vanredni član CANU, u pozdravnom govoru je,  između ostalog, rekao: ,,Siguran sam da sam najbolji znalac Bašićevog opusa i ličnosti. Iz istog smo zavičaja, rasli u istim ambijentalno- socijalnim uslovima, vaspitavani na istoj etici i duhovnom naslјeđu, a prelaskom iz Plava u Titograd , moja i njegova  porodica stanovale su u istoj kući. A onda smo jedan do drugog podigli porodične kuće. Od tada do njegove smrti, tri decenije gotovo svakodnevno smo bili zajedno. Bili smo slični i različiti, najviše bliski. Uvijek sam bio svjestan snage njegovog talenta i veličine njegovog književnog djela. Nažalost, i svjedok tragičnih i nemilih događaja koji su ga pratili, koje je filosofski prihvatao i podnosio, ali i duboko i emotivno proživljavao. Njegova ćutnja bila je rјečitija od svakog govora”.

U prologu romana ,,Tuđe gnijezdo” , Husein Bašić je zapisao: ,,Je li išta zaludnije na ovom dunjаluku nego pretvarati život u priču? Kao da sam čitavo vrijeme mrvio kamen i od njegovog praha stvarao hljeb i nadu za sjutra.”

Tako je zapisao i znao bolje od drugih – da se pretvaranjem života u priču, život nastavlja i poslije smrti, da nada u sjutra čini čovjeka vedrijim, plemenitijim i moralnijim, da je život, kako to kazuje i naslov njegovog romana San i jazija, sav satkan od vjere i nade, od јazije, te savremene knjige u kojoj je zapisana vjekovima kazivana, uvijek ista i uvijek drukčija, priča o ljudima i njihovom bitisanju, istakao je Hodžić.

Predsjedavajući okruglom stolu bili su: prof. dr Šerbo Rastoder, vanredni član CANU, prof. dr Elbisa Ustamujić i prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna.

O stvaralaštvu Huseina Bašića, iz različitih vizura, govorili su:

Prof. dr Elbisa Ustamujić: Modernizam i tradicija lirskih apstrakcija Huseina Bašića;

Prof. dr Šerbo Rastoder, vanredni član CANU: O ciklusu ,,Zamjene“ Huseina Bašića;

Doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić: Poezija Huseina Bašića;

Prof. dr Jahja Fehratović: Husein Bašić od Sandžačke iskre do Almanaha – prozni, poetski, folkloristički, antologičarski, esejistički, urednički i društveni aspekti pregnuća na putu etabliranja osobe i kolektivne tradicije Bošnjaka u Sandžaku, Crnoj Gori i Srbiji;

Dr Nehrudin Rebihić: Pjesničko djelo Huseina Bašića;

Rajko Cerović: Muhadžirska drama u romanu ,,Bijeli Azijati“;

Doc. dr Nadija Rebronja: Svjetlost i tama u poeziji Huseina Bašića;

Mr Blaga Žurić: Funkcije snova u romanu ,,Crnoturci, san i jazija“;

Mr Isak Kalpačina: Estetske vrijednosti književnog djela Huseina Bašića kao razlog za njegovu potpuniju zastupljenost u školskim programima;

Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna: Husein Bašić o jeziku;

Prof. dr Ismail Palić: Red djelova rečenice (na primjerima djela Huseina Hodžića).

Husein Bašić je stvorio književni Panteon u koji će ljudi ulaziti kao u svetilište, a iz njega izlaziti kao prosvijetljeni, obogaćeni znanjem i ljepotom koju im je poklonio.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En