ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

REDOVNI ČLANOVI
Dr Dragan K. Vukčević
Dr Milica Kostić
Dr Dragan Radonjić
Dr Branislav Šoškić

VANREDNI ČLANOVI
Dr Veselin Vukotić
Dr Zoran Rašović

INOSTRANI ČLANOVI
Dr Ljubiša Adamovič
Dr Jaime Gil Aluja
Dr Radovan Vukadinović
Dr Piter Drent
Dr Slobodan Perović

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En